CATEGORIES

P 80.00

View in Lazada

Unchanging Grace: Tibay sa Pabagu-bagong Panahon Vol. 2 : BATANES (Conversational Tagalog)

Paperback Book, 368 pages

DESCRIPTION:

Ang librong ito ay pangalawang edisyon ng Unchanging Grace series. Niregaluhan tayo ng Diyos ng 365 araw sa loob ng isang taon. Bahagi ito ng Kanyang grasyang hindi nagbabago sa lahat ng panahon. Ang di-nagbabagong grasya ng Diyos ang dahilan kung bakit Niya isinugo ang Kanyang bugtong na Anak na si Jesus. Dahil kay Jesus, natatarok natin ang malumanay na pintig ng puso ng Diyos, at naririnig natin ang banayad na tinig ng Diyos. Kung paano natin gagamitin ang bawat araw ayon sa iniisip at kalooban ng Diyos, iyon ang regalo natin sa Kanya.

Halina't simulan ang isang taong pagbubulay-bulay sa di-nagbabagong grasya ng Diyos.

CHAPTER PREVIEW

VIEW IN SHOPEE

For bulk ordering or international shipments send an email to order@csm-publishing.com

CATEGORY : Devotionals
SUB CATEGORY : Topical
PUBLISHER : Church Strengthening Ministry, Inc. (2021)
ISBN/EAN : 4806523178082
LANGUAGE : Tagalog
EDITION : Softbound
WEIGHT (KG) : 0.12
BOOK DIMENSIONS : 15.5 x 10 x 1