Unchanging Grace: Devotions for Each Day of the Year (Conversational Tagalog)

Jan 07, 2021

Pagharap sa Bagong Simula

Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa; ang lupa ay walang hugis o anyo. Genesis 1:1-2a

Nang simulang likhain ng Diyos ang sansinukob, nakakatakot ang kapaligiran: madilim, magulo, maingay. Ngunit dahil sa Kanyang kapangyarihan, nagkaroon ito ng kaayusan, kaliwanagan, at kagandahan.

Bago pa tayo magpasimula ng anumang bagay ay naroon na ang Diyos. Laging nauuna ang Diyos sa pupuntahan o gawaing sisimulan natin, kaya walang dahilan upang matakot o panghinaan ng loob kapag tayo’y nahaharap sa mga bagong pasimula. Hindi rin natin maipagmamalaki ang ating kagalingan, sapagkat buhat sa Diyos ang ating kaalaman, kalakasan, kakayahan, at anumang tinataglay. At kung Siya’y hindi natin kasama, wala tayong anumang magagawa.

Sapagkat ang Diyos ay laging una, walang sinumang maaaring magsabing ang kanyang ideya o kaisipan ay orihinal. Nanggaling sa Diyos ang lahat ng magandang bagay, at iyon ay ipinaisip lamang Niya sa atin. Wala ring sinumang imbentor na maaaring magsabing siya’y gumawa ng isang bagay na nagmula sa wala. Tanging Diyos lamang ang makakagawa nito. Kaya’t lahat ng karangalan ay dapat bumabalik sa Diyos. Sa lahat ng ating tinataglay, pasalamatan at purihin natin ang Diyos.

 

Wala palang dahilan upang kami’y matakot sa aming pupuntahan o sa aming gagawin sapagkat naroon Ka na bago pa kami makarating o makapagsimula. Purihin Ka, Panginoon!


 

I-download ang free 30-day devotional gamit ang link na ito: https://drive.google.com/file/d/1MpPafk8XCPXyFhuOq8bon6sGcomY2VBo/view?usp=sharing